Consultancy

We share our experience and best practices with our customers. We organize workshops, field days, we provide consultations directly on customers’ field.

shutterstock_276554852-1.jpg

Workshops

We organize regular seasonal workshops for our customers.

We introduce new trends and researches in the field of plant nutrition and pest control to them.

During the workshopswe provide v personal consultations.

We perform a diagnosis of cereal and oleaginous plant diseases.

polni-den-2.jpg

Field days

On field days, we present the latest trends in nutrition and plant protection to our customers.

Field days are one-day events organised directly on our experimental fields with the presence of ADW and other renowned companies.

pokusne-pole-2.jpg

Field experiments

On our farm in Lesonice there are some fields dedicated for field experiments.

New methods, preparations, and recommendations are performed on our experimental fields. 

Results are presented to our customers on our field days.

shutterstock_213508732.jpg

Customer consultancy

We provide personalized consultancy directly on the fields of our customers.

We offer advice based on the expertise, experience, and results of long-term work on our experimental fields.

In the long term we make the cost-benefit ratio for inputs and crop yields more efficient. 


Impact on economy and farming

e.g. for liming and soil pH adjustment

shutterstock_656784058-uzsi-1.jpg
  • Výsledky pokusů, ale i poznatky z praxe uvádějí, že při zvýšení hodnoty pH z 5,0 na hodnoty pH 6,0–6,5 přineslo zvýšení výnosu semen o 17–37%
  • Zvýšením hladiny pH půdy jsou rostliny schopny přijmout více dostupných živin z půdy, a to v průměru až o 70% (v závislosti na jednotlivých prvcích)
  • Nejlépe reagujícím prvkem při zvýšení pH je fosfor
  • Nejméně reagujícím prvkem na hodnotu pH je draslík
  • Využití dusíku dodaného průmyslovými hnojivy na velmi kyselých půdách (pH 5) je okolo 50 %
  • Se zvyšujícím se pH roste využití živin dodávaných v průmyslových hnojivech

Our satisfied customers

Contact our plant protection and nutrition specialist