WE HAVE EXPANDED THE BARN CAPACITY FOR 750 MILK COWS

We have opened another barn. This gives us a modern comfortable housing for a total of 750 dairy cows.

/underwood/download/images/nova-staj.jpg

V plánu je další postupná rekonstrukce stájí pro odchov jalovic. Cílová kapacita, ke které na farmě směřujeme, je 1000 kusů ustájených dojnic.