Our services in commodities

We buy commodities, process them and then sell them. In addition to that we provide our customers with comprehensive services.

Cargo loading and logistics

In addition to the purchase of commodities, we are able to provide our customers with all logistics services. We can provide year-round commodity collection, from the customer, during the harvest from one day to the next .

Komodity co-vykupujeme_doprava.jpg

Co pro Vás zajistíme?

 • odvoz úrody z polí při žních
 • odvoz z vlastních skladů od zákazníků do sila
 • sypké náklady převážíme ve sklopných návěsech či návěsech typu walking floor (posuvky)
 • máme 10 vlastních nákladních souprav a nasmlouvané externí dopravce
 • máme vlastní železniční vlečku a za pomocí nového překladače dokážeme během jediného dne naložit celý vlak (až 1000 t)

Všeobecné obchodní pomínky zde.

Input control

When buying commodities, we perform laboratory analysis and determine the quality of the commodity, which is then included in the category - food, feed.

shutterstock_707630773-2.jpg

Jak se hlídá kvalita?

 • komodity jsou při příjmu zváženy na mostové váze
 • automatický vzorkovač odebere reprezentativní vzorek komodity z celého nákladového prostoru
 • vzorek analyzujeme v příjmové laboratoři
 • testujeme kvalitativní parametry, které rozhodují o zařazení komodity do skladovacích prostor, následných úpravách (sušení, čištění) ev.odmítnutí
 • Při vstupní kontrole v laboratoři jde především o měření vlhkosti, smyslové posouzení zjevných vad, přítomnosti plísní, chorob, škůdců, sněti nebo námele. Pro zařazení pšenice jako potravinářské jsou rozhodující parametry: obsah N-látek, objemová hmotnost, vlhkost a číslo poklesu.

Storage

We stock commodities in our high-capacity silos in Krahulov and Kojetice with a total capacity of 80,000 tons.

skladovani-1.jpg

Proč skladovat v našich silech?

 • V období žní přijímáme komodity v prodloužené pracovní době podle aktuálních potřeb zákazníků
 • Komodity se na příjmu třídí dle kvalitativních parametrů
 • Je-li třeba, jsou dále upraveny: předčištění, čištění, sušení, aktivní větrání - chlazení.
 • Komodity musí být skladovány odděleně dle druhů a jakosti.
 • Zaskladňujeme vždy do příslušné části sil, proto nedochází ke smíchání komodit různé kvality.
 • V Krahulově skladujeme obilniny, olejniny, kukuřici a luštěniny
 • V Kojeticích na Moravě skladujeme obiloviny, luštěniny a máku
 • pro udržení parametrů skladovaných komodit jsou skladovací prostory vybaveny technologií pro sušení, aktivní větrání a chlazení

Abychom zrniny uskladnili, musí splňovat tyto parametry:

Proti skladištním škůdcům, houbám nebo plísním mohou být používány pouze povolené přípravky uvedené v „Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin“, který je veden a každoročně aktualizován ÚKZÚZ.

Cleaning, drying, and storage

We store purchased commodities in the best possible quality. Our silos are equipped with technology for cleaning, drying, active ventilation, and cooling.

shutterstock_145634179-2.jpg

Čištění produktů

Při příjmu komodit s vyšším podílem nečistot (než je norma) se produkty čistí přes sítové čističky SMA a TAS. Zde jsou odstraněny hrubé nečistoty, jemné lehké nečistoty a prach (odsáváme vzduchem).

Sušení produktů

Komodity, jejichž vlhkost je vyšší než požadovaný limit, jsou sušeny na pásové sušárně Alvan Blanche.

Uskladnění ZDARMA

Výhodná služba pro zákazníky, kteří preferují zboží uskladnit, nikoli bezprostředně prodat. Zboží u nás uskladníme, ale zůstává v majetku zákazníka. ZDARMA tuto službu poskytujeme po dobu několika měsíců, pro sklizeň 2018 to bylo od žní až do konce dubna 2018. Pro úrodu 2018 budou podmínky vyhlášeny.

Sale and export

We resell commodities stored in our silos. Comodity transportation to companies in the processing industry, e.g. mills, is a part of the trade. We deliver to the Czech and foreign markets..

nakladka-logistika-5.jpg

Vyskladnění

 • Před vyskladňováním se odebírají vzorky a provádí se výstupní kontrola
 • Laboratoř kontroluje kvalitu podle kupní smlouvy zákazníka
 • jde především o zdravotní nezávadnost, proto kontrolujeme vlhkost produktu a nepřítomnost škůdců, plísní a jiných vad

Přeprava

 • nabízíme silniční a železniční přepravu komodit
 • na všech střediscích disponujeme železniční vlečkou a jsme schopni naložit a vypravit vlak
 • v takovém případě je na místě přítomna inspekční organizace, která provádí vzorkování komodit ve vagónech a která předává vzorky do laboratoře.

Feed fund purchase

We also buy feed commodities from our customers, who are engaged in livestock farming besides plant primary production. The commodity remains in the customer's possession. We are able to buy excess commodities in case the volume of the commodity is greater than the volume of the feed. The feed fund applies exclusively to cereals. If you are interested please contact ADW FEED business consultants.

Komodity služby krmny fond 0437.jpg

Contact our commodity specialist