Hydrotermická krmiva

Při výrobě krmiv vycházíme z jednoduchých a tradičních přírodních procesů. 
Cílem využití našich krmiv je zlepšení ekonomiky a zdraví v živočišné výrobě.

Co je hydrotermické zpracování?

Zrno prochází napařováním při teplotě 70-100 °C dle upravované zrniny a poté se při průchodu mezi dvěma válci rozmáčkne. Díky spolupůsobení kombinace teploty, vlhkosti, tlaku a času stlačení vzniká nový finální produkt – vločka. Takto zpracované obiloviny a luštěniny se svými vlastnostmi výrazně odlišují od tradičních krmných surovin.

Co se děje se zrnem?

Při hydrotermickém vločkování dochází ke změnám fyzikálně-chemických vlastností zrna.

title

Napaření zrna při teplotách 70-100 °C

Působení teploty při napařování vede k likvidaci patogenních mikroorganismů (E. coli, salmonella) a zničení spór plísní a kvasinek. Hydrotermicky vyrobená vločka je vysoce hygienické, stabilní krmivo.

title

Želatinace a Dextrinizace

Pro zvýšení stravitelnosti jednotlivých živin, zejména škrobu musí synergicky působit: vlhké teplo v kombinaci s mechanickým rozrušením struktury zrna (proteinové matrice a škrobové granule).

Mechanická změna struktury zrna na vločku znamená rozbití matrice proteinů obalujících škrobové granule, což zpřístupní živiny pro jejich snadné a dokonalé trávení.

Jak proces výroby probíhá?

Proces výroby probíhá v následujících krocích

 1. Naskladnění A ČIŠTĚNÍ zrna

 2. SKRÁPĚní

 3. Napařování

 4. Vločkování

 5. Chlazení a sušení

Co se děje v těle zvířete?

Když zvíře tráví hydrotermicky upravené zrno, v jeho trávícím traktu nastává:

 1. Škroby jsou významně zpřístupněné pro bachorové mikroorganismy a enzymy v tenkém střevě

 2. Pozvolná bachorová fermentace, která podporuje přežvykování a pufraci bachorového prostředí

 3. Roste počet bachorových mikroorganismů tvoří se více mikrobiálního proteinu

 4. Živiny z krmiva jsou vysoce stravitelné

 5. Ztráty na nestrávených živinách podstatně klesají

Pro dospělá zvířata s plně vyvinutými předžaludky se vločky obohacují o močovinu, která trávicím mikroorganismům dodává potřebné dusíkaté látky.

Protože se zásadně zvyšuje stravitelnost škrobů, proteinů a tuků, je krmná hodnota zrna po hydrotermické úpravě podstatně vyšší než u nativního zrna a díky struktuře jsou živiny uvolňovány v čase. Vločka se může zkrmovat všem hospodářským zvířatům.

Jaký to má efekt v živočišné výrobě?

Především ekonomický. Výživa hospodářských zvířat je také investicí do budoucích výsledků chovu.
Platí jednoduché zákonitosti:

 • Lepší stravitelnost

 • Lepší zdravotní stav

 • Lepší užitkovost

 • Lepší ekonomické výsledky

Podmínkou celkové vysoké ekonomické efektivity chovu je vhodné zakomponování do krmné dávky

Poraďte se