FARM EFFECT

Systém řízení výživy a ochrany rostlin, respektující pravidla správné zemědělské praxe.

 • Rozbor půd

  • odebrání vzorků půdy
  • laboratorní analýzy
  • systémová doporučení
  • digitální mapy
 • Hnojiva na míru

  • vycházejí z rozboru půdy
  • na míru pozemku, plodiny a záměru pěstitele
 • Šetrná ochrana rostlin

  • monitoring polí
  • poradenství
  • bezpečnost a zdraví
  • ekonomika
 • Poradenství

  • semináře
  • polní dny
  • polní pokusy
  • poradenství u zákazníků
 • Variabilní aplikace

  • vápnění
  • hnojení
  • digitální mapy - sofistikovaná aplikace na míru každého pozemku
dreamstime_xl_58977012-3.jpg

Provádíme výživu rostlin na míru konkrétní plodině a pozemku

FARM EFFECT = systém péče o půdu s cílem maximální efektivity v rostlinné výrobě

 • Rozbor půdy nám ukáže výskyt důležitých prvků v půdě
 • Výsledky rozborů dodáváme v grafické a číselné podobě, výstupem je mapa výskytu prvků v půdě
 • Na základě výsledku rozboru formulujeme systémová doporučení v dlouhodobé péči o půdu pro konkrétní plodiny
 • Součástí doporučení je návrh hnojení na míru
 • Finálním krokem je vytvoření aplikační mapy, v návaznosti na výsledek rozboru půd a žádoucí výnos pěstované plodiny
 • Pomocí aplikační mapy a moderní zemědělské techniky poskytujeme služby variabilní aplikace, včetně úpravy pH v půdě

Specifické obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti FARM EFFECT

Všeobecné obchodní podmínky pro PRODEJ zboží, komodit a služeb

Naši spokojení zákazníci

Kontaktujte naši manažerku zákaznického servisu