Bioplynové stanice

Výroba bioplynu má pro nás své velké výhody. Můžeme si dovolit dát zvířatům to nejlepší a horší kvalitu krmení zužitkuje bioplynová stanice. Z organické hmoty vyrábíme elektřinu, teplo a organominerální hnojivo. Kromě části organického uhlíku tak většinu živin vracíme zpět na pole. Provozujeme dvě bioplynové stanice, jednu v Lesonicích a druhou v Krahulově.

Jak bioplynová stanice funguje

Vstupní suroviny

 • Siláž

  Siláž patří mezi základní objemná krmiva. Zpracováváme siláž kukuřičnou a žitnou. 

  Více o siláži
 • Hnůj a kejda

  Hnůj a kejda obsahují bakterie z trávicího traktu zvířat a spoustu minerálních látek. Jejich zpracování v bioplynové stanici výrazně stabilizuje fermentační proces ve fermentorech.

  Více o hnoji a kejdě
 • Vedlejší zbytkové produkty

  Bioplynová stanice efektivně zpracuje i vedlejší, dále nevyužitelné produkty z potravinářských výrob, např. zbytkové suroviny z výroby cukru nebo kyseliny citrónové.

  Více o zbytkových produktech
bioplyn.jpg

Bioplynová stanice

Vstupní suroviny se promíchají a rozdrtí, až vznikne organická „kaše“. Vloží se do fermentátoru, kde se míchá a zahřívá na 42 °C. Při této teplotě se nejlépe daří anaerobním bakteriím, které bez přístupu vzduchu rozkládají organickou hmotu a uvolňují výsledný plyn. Ten spalujeme v generátoru a vyrábíme elektrickou energii.


Výstupní produkty

 • Digestát

  Digestát je to, co zbyde ze vstupních surovin po fermentaci. Jedná se o kvalitní kapalné organominerální hnojivo se zajímavým poměrem základních živin.

  Více o digestátu
 • Elektřina

  Elektřina je hlavním produktem bioplynové stanice. Vyrábíme ji spalováním bioplynu v kogenerační jednotce.

  Více o elektřině
 • Pára / teplo

  Vedlejším produktem při výrobě elektřiny je teplo ve formě teplé vody nebo páry. Páru vyrábíme pouze v bioplynové stanici v Krahulově.

  Více o pára / teplo

Kontaktujte našeho specialistu na bioplynovou stanici