Produkty na ochranu rostlin

Klademe důraz na optimální a šetrné zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
Dodáváme kompletní sortiment přípravků pro profesionální použití.

Druhy přípravků

 • Herbicidy – Přípravky na ochranu rostlin k regulaci plevelných společenstev
 • Fungicidy – Přípravky na ochranu rostlin k regulaci houbových patogenů
 • Insekticidy – Přípravky na ochranu rostlin k potlačení výskytu škůdců
 • Stimulátory – Přípravky se stimulačním účinkem
 • Regulátory růstu – Přípravky s morforegulačními účinky
 • Mořidla – Přípravky k moření osiva a sadby. Regulace houbových chorob přenosných osivem. Ochrana před škůdci vzcházejících plodin.
 • Smáčedla – Podpůrné prostředky ke zlepšení účinnosti postřikové jíchy, lepšímu pokrytí a ulpívání postřiku na rostlinách, zlepšení pronikání účinných látek do rostlinných systémů.
 • Ostatní – Pomocné látky
produkty na ochranu rostlin_45676276_2.jpg

Proč s námi?

 • Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti působení přípravků, jejich účinnosti a použití na jednotlivých plodinách.
 • Aplikace a doporučení volíme v souladu s integrovanou ochranou rostlin. Sledujeme nové trendy v ochraně rostlin.
 • Tvoříme vlastní doporučení včetně poradenského servisu, který je součástí obchodu s přípravky na ochranu rostlin.
 • Zboží zavážíme přímo našim odběratelům.
 • Nabízíme možnost uskladnění přípravků na skladech v Kojeticích na Moravě a Ivančicích až do doby aplikace.

Specifické dodací a platební podmínky pro prodej hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Naši spokojení zákazníci

Kontaktujte našeho specialistu na pesticidy.