Šetrná ochrana rostlin

Polní plodiny chráníme pro dosažení výnosu a zdravotní nezávadnosti.

shutterstock_216570358.jpg

Sledování polí

S našimi zákazníky jsme na polích společně.

Pravidelně monitorujeme aktuální stav porostů našich zákazníků. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.

Diagnostiku patogenů provádíme v polních podmínkách osvědčenými metodami – lapací pasti, feromonové lapače, odchyty smýkadly, optické metody. V případě potřeby řešíme i laboratorní diagnostiku, kultivaci a determinace chorob.

shutterstock_425327266.jpg

Poradenství

Poradenství vychází z profesionálních znalostí jednotlivých patogenů, kritických čísel, aktuálního stavu porostů, fenologické fáze, průběhu počasí, použitých technologiích (zpracování půdy, odrůdové náchylnosti, termínů setí, předplodin, výživového stavu pozemků…).

Zvažujeme mnoho aspektů a vždy se přikláníme k nejvhodnější a nejefektivnější variantě pro zákazníka.

shutterstock_728181052-1.jpg

Bezpečnost a zdraví

Usilujeme o plodinovou bezpečnost, omezení používání přípravků v rámci ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany včelstev a ochrany lidského zdraví.

Skladujeme přípravky na ochranu rostlin ve schválených skladech v Kojeticích na Moravě a v Ivančicích u Brna.

Biologickou účinnost jednotlivých přípravků ověřujeme na vlastních pokusných pozemcích. Z mnoha výsledků pokusů zpracováváme závěrečné zprávy a doplňujeme naše znalosti o nové poznatky.

shutterstock_593491583.jpg

Ekonomika

Zaměřujeme se především na efektivitu používání přípravků.

Disponujeme širokým portfoliem přípravků na ochranu rostlin, pomocných látek a listové výživy.

K zákazníkům zboží zavážíme přímo na jejich farmy.

Se zákazníky konzultujeme nejvhodnější opatření a doporučujeme, zda je ekonomicky přínosné porosty ošetřit či nikoliv.
Cílem naší práce jsou včasné a opodstatněné zásahy.


Proč s námi?

Produkty na ochranu rostlin 45676276_2.jpg
  • Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti působení přípravků, jejich účinnosti a použití na jednotlivých plodinách.
  • Aplikace a doporučení volíme v souladu s integrovanou ochranou rostlin. Sledujeme nové trendy v ochraně rostlin.
  • Tvoříme vlastní doporučení včetně poradenského servisu, který je součástí obchodu s přípravky na ochranu rostlin.
  • Zboží zavážíme přímo našim odběratelům.
  • Nabízíme možnost uskladnění přípravků na skladech v Kojeticích na Moravě a Ivančicích až do doby aplikace.

Naši spokojení zákazníci

Kontaktujte našeho specialistu na výživu a ochranu rostlin