Rostlinná výroba

Na polích naší farmy pěstujeme převážně obilí, kukuřici, řepku, pícniny a sóju. Velkou část vypěstovaných plodin sami zpracováváme při výrobě krmiv. Část rostlinné produkce prodáváme k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu.

Bezorebné zpracování půdy

Půdu zpracováváme tzv. bezorebným způsobem. Znamená to, že neobracíme půdu pluhem, ale zpracováváme ji v celém profilu. To má pozitivní vliv na její strukturu a především zabraňuje utužení podorničí. Půdní operace můžeme rozdělit do několika kroků: Podmítka, kypření a podrytí.

info-podmitka.jpg

Podmítka

Běžně ji provádíme diskovým kypřičem. Cílem je zamezit odpařování vody a zapravit do půdy část posklizňových zbytků.

Více
info-kypreni.jpg

Kypření

Využíváme radličkové kypřiče. Při kypření promícháme organickou hmotu (posklizňové zbytky) do celého půdního profilu, narušíme utužené části pole a připravíme pro setí. Kypření provádíme do hloubky 15-28 cm, podle budoucí plodiny.

Více
info-podryti.jpg

Podrytí

Zvláště utužené části pozemků, především souvratě, zpracováváme podrývákem až do hloubky 45 cm. Rozrušíme tím utuženou desku v podorničí a navrátíme tím půdě schopnost vést vodu.

Více

Hnojení

Hnojení chápeme jako komplexní výživu půdy a rostlin. Provádíme je s ohledem na stav půdy, půdní reakci a potřeby rostlin. Stav půdy sledujeme pravidelnými půdními rozbory.

info-hnojeni.jpg

Hnojení při setí

Některé živiny, především fosfor, potřebuje mít rostlinka hned v rané fázi klíčení. Proto v maximální míře používáme technologii přihnojení pod patu.

Více o hnojení při setí
info-hmota.jpg

Organická hmota

Kvalitu půdy zásadně ovlivňuje obsah organické hmoty. Má vliv na strukturu půdy, její chemické vlastnosti a je potravou pro půdní organismy.

Více o organické hmotě
info-hnojiva.jpg

Minerální hnojiva

Pro udržení výnosů a vyživenosti půdy je nutné dodávat do půdy základní živiny i ve formě minerálních hnojiv. Ta vybíráme tak, aby co nejméně ovlivňovala půdní reakci.

Více o minerálních hnojivech
info-vapneni.jpg

Vápnění

Cílem vápnění je udržovat v půdě optimální pH. Potřeba vápnění závisí na mateřské hornině, ale také na způsobu hnojení a volbě minerálního hnojiva.

Více o vápnění

Chemická ochrana rostlin

Pro dosažení optimálního výnosu, ale také zdravotní nezávadnosti sklizené plodiny, je potřeba rostliny chránit. Chráníme je před škodlivým hmyzem, úpornými plevely a také před houbovými chorobami, které produkují nebezpečné mykotoxiny.

info-pristup.jpg

Šetrný přístup

Při aplikaci pesticidů vždy zvažujeme, jestli je ošetření nutné, jaké přípravky použít, abychom co nejvíce eliminovali rizika pro včely a životní prostředí vůbec.

Více o šetrném přístupu
info-mnozstvi.jpg

Pouze v nezbytném množství

V ochraně rostlin jsme přešli od preventivní k ochraně cílené.

Více o nezbytném množství
info-listy.jpg

Listová výživa

Ne každá jízda postřikovače v porostu nutně znamená použití přípravků na ochranu rostlin. Postřikovače používáme i na aplikaci listových hnojiv.

Více o listové výživě

Naše výnosy

Hektarové výnosy pšenice ozimé jsou na naší farmě o 24,5 % vyšší než je průměr ČR. Hektarové výnosy druhé nejrozšířenější plodiny, řepky ozimé, jsou o 22,5 % vyšší než dlouhodobý (sedmiletý) průměr ČR.

Srovnání výnosu pšenice ozimé (t/ha)


Srovnání výnosu pšenice ozimé

Srovnání výnosu řepky ozimé (t/ha)


Srovnání výnosu řepky ozimé

Zastoupení plodin na našich polích

Snažíme se o vyvážený osevní postup tak, aby nedocházelo k šíření škůdců a jednostrannému vyčerpání půdy.

zastoupeni plodin 2_2019

Kontaktujte našeho specialistu na rostlinnou výrobu