Kvalita našich produktů

Víme, že kvalita je pro Vás, naše zákazníky, rozhodující. Chceme Vám poskytovat takové produkty a služby, které Vám budou fungovat a s nimiž budete stoprocentně spokojeni.

Certifikáty

Zárukou kvality našich produktů je integrovaný systém řízení kvality, který je pravidelně recertifikován společností Bureau Veritas a Intertek.

 • certifikat-iso-2016_new.jpg

  ČSN EN ISO 9001:2016
  ADW AGRO, a.s.

  Nákup, posklizňová úprava, skladování a prodej zemědělských komodit.
  Nákup, skladování a prodej agrochemikálií a hnojiv.
  Poradenská a servisní služba pro rostlinnou výrobu.

 • certifikat-iscc_2023.jpg

  ISCC EU
  "ISCC" – International Sustainability and Carbon Certification

  Cílem systému ISCC je doložení úspor produkce skleníkových plynů ve výrobním řetězci biopaliv, oproti fosilním palivům.
  Certifikát je podmínkou konkurenceschopného obchodování s komoditami určenými pro trh s biopalivy. Ať už se jedná o řepku nebo obilniny určené pro lihovary, je nutné doložit původ komodity a to, že byla vypěstována udržitelným způsobem.

 • gmp-b1_b3_b4-feed_ok.jpeg

  Certifikát GMP + B1, B3, B4
  Production, Trade and Services
  Trade, Collection and Storage &Transport
  ADW FEED, a.s.

  Výroba krmného materiálu. Certifikát zdravotní nezávadnosti. Společnost je od května 2011 certifikovaná dle standardu GMP+, čímž splňuje požadavky na bezpečnost při výrobě krmných surovin. Doprava, skladování a překládka krmiv pro zvířata. Cílem je zabezpečení pozemní dopravy krmného materiálu zdravotně nezávadnými postupy, které minimalizují nebezpečí pro další použití přepravovaného produktu. Přijetím systému se firma zavazuje k dodržování pravidel a postupů stanovených v interní směrnici GMP.

 • gmp-b3-b4-agro-ok.jpeg

  Certifikát GMP + B3, B4
  Trade, Collection and Storage &Transhipment
  Transport
  ADW AGRO, a.s.

  Obchod, shromažďování, skladování a překládka krmného materiálu a dalších zemědělských komodit. Cílem je zabezpečení pozemní dopravy zemědělských komodit zdravotně nezávadnými postupy, které minimalizují nebezpečí pro další použití přepravovaného produktu. Přijetím systému se firma zavazuje k dodržování pravidel a postupů stanovených v interní směrnici GMP.

Politika kvality

V rámci certifikačního procesu v květnu 2011 byly schváleny hlavní zásady v oblasti kvality:

 • Všechny naše produkty podléhají systémům řízení jakosti
 • Prioritní je maximální spokojenost zákazníka
 • Moderní technologie a inovativní postupy využíváme s cílem špičkových výsledků a dlouhodobých řešení
 • Chceme být vzorem pro ostatní producenty v citlivém přístupu k životnímu prostředí
 • Rostlinné komodity, krmné směsi a suroviny pro jejich výrobu musí splňovat parametry jakosti, zdravotní nezávadnosti a spotřeby skleníkových plynů
 • Zavazujeme se vybírat dodavatele, kteří pracují podle požadavků správné zemědělské a výrobní praxe, nebo dle principů GMP+, HACCP a postupů zajišťujících udržitelnost produkce
 • Všeobecné obchodní podmínky: pro krmiva a  pro nákup komodit a prodej komodit.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na našeho manažera kvality.