Živočišná výroba

Na naší farmě chováme především mléčný skot a v menší míře i masný. V prostředí Vysočiny vnímáme chov skotu jako ideální doplněk polního hospodářství.

Mléčný skot

Chov dojnic a produkce mléka je naší hlavní činností. Chováme 1000 kusů dojnic. V celostátním sledování kvality mléka jsme získali nejvyšší certifikát Q kvality. Jsme hrdí, že se nám chov daří díky používání vlastních krmiv a péčí o co nejlepší životní podmínky zvířat.

info-programq.jpg

Program Q

Co děláme, se snažíme dělat co nejpoctivěji. Věříme našim produktům a mléko jsme přihlásili do celostátního sledování kvality.

Více o programu Q
info-genetika.jpg

Genetika zvířat

Naše farma prochází postupně převodným křížením z českého červenostrakatého na holštýnský skot. 

Více o genetice zvířat
info-podminky.jpg

Životní podmínky

Chov mléčného skotu a výroba mléka je naší stěžejní činností, kterou se snažíme pořád zdokonalovat. Daří se nám a máme odvahu zkoušet nové postupy.

Více o životních podmínkách
info-picniny.jpg

Pěstování pícnin

Živočišná výroba nám pomáhá udržovat kvalitu půdy. Obohacuje ji o organické živiny a ve větší míře dovoluje zařazení pícnin.

Více o pěstování pícnin

Masný skot

V našem regionu na Vysočině se plochy vhodné k pěstování plodin místy střídají s chudšími políčky v kopcích, kde je více kamene než ornice. Ideální je využít tyto plochy pro pastvu masného skotu. Do našich podmínek jsme vybrali plemeno Aberdeen Angus.

info-plemeno.jpg

Plemeno

Aberdeen Angus je plemeno vyhledávané pro vysokou kvalitu masa, ideální pro přípravu steaků. Tak ho známe jako konzumenti.

Více o plemenu
0752.jpg

Životní podmínky

Spokojený dobytek pasoucí se na loukách, polehávající a přežvykující ve stínu stromů, to jsou přirozené podmínky našeho chovu.

Více o životních podmínkách

Výsledky našeho chovu

Péče, s jakou se věnujeme našemu chovu, nám přináší radost a ekonomické výsledky. Současná dojivost našich krav je téměř 32 l/den. To je o 27,5 % více než je průměr ČR. V posledních deseti letech se nám dojivost podařilo navýšit o 41 %.

Kontaktujte našeho specialistu na živočišnou výrobu