Co děláme

Věnujeme se zemědělské prvovýrobě. Vyvíjíme nové metody a využíváme technologie tak, aby bylo možné dosahovat v rostlinné i živočišné výrobě vysoké efektivity, s využitím přirozených procesů a s minimem chemie.

Jak hospodaříme

Již naši předkové rozuměli tomu, že vyživená půda dává lepší úrodu, že větší úroda znamená lepší zdroj výživy pro zvířata i člověka. 

shutterstock_418925836.jpg

Půda

Půdě se snažíme dávat přesně ty živiny, které v ní chybí. Provádíme půdní rozbory a měříme pH. Na základě výsledků mícháme hnojiva na míru konkrétnímu pozemku a plodině. Půdu nepřehnojujeme, ale vyživujeme.

shutterstock_55087396.jpg

Rostliny

Rostliny vyživujeme a chráníme před škůdci v co nejefektivnější míře. Usilujeme o dlouhodobou ochranu podzemních vod, včelstev i lidského zdraví. Výživu a ochranu rostlin provádíme v souladu s pravidly správné zemědělské praxe.

shutterstock_283107212.jpg

Zvířata

Vyvinuli jsme taková krmiva pro zvířata, která dokáže jejich trávicí trakt maximálně strávit a přeměnit získanou energii do výnosů mléka, masa, reprodukce a lepšího zdraví.


Naše výsledky

Věříme tomu, že dosahovat výborných výnosů a užitkovosti, jen s nezbytným množstvím chemie, poctivým využitím přirozené energie, kterou nám poskytuje naše půda, rostliny a zvířata, je zemědělstvím budoucnosti.

Naše výnosy

Srovnání výnosu pšenice ozimé (t/ha)


Srovnání výnosu pšenice ozimé

Srovnání výnosu řepky ozimé (t/ha)


Srovnání výnosu řepky ozimé

Výsledky našeho chovu

Srovnání dojivosti


Srovnání dojivosti

Naše hodnoty

Naše práce stojí na úctě ke zdrojům a tradičním hodnotám. Současně efektivně využíváme lidských znalostí a pokroku.

dreamstime_xl_58047364-1.jpg

Naše práce má smysl

Výsledky jsou konečným cílem naší práce. Chceme dokázat, že lze hospodařit tak, abychom měli vysoké výnosy, a přitom zdravější potraviny. Všechny pokrokové metody, než je nabídneme Vám, podrobně testujeme v laboratořích a také prakticky, na naší farmě v Lesonicích.

shutterstock_649623895.jpg

Důvěra a poctivost

Hospodaříme v souladu s přirozenými ději v přírodě. Respektujeme tradiční, po generace ověřené zákonitosti. Hospodaříme zdravě, s minimem chemie. Naše farma je otevřená. Rádi Vám ukážeme, jak pěstujeme na svěřené půdě a jak vypadají naše stáda.

shutterstock_132471944.jpg

Inovace a pokrok

Vyvíjíme, inovujeme a realizujeme takové postupy hospodaření, při nichž co nejlépe využíváme potenciál v půdě, rostlinách i živých zvířatech. Provádíme rozbory půdy a podle toho hnojíme. Zkoumali jsme trávicí trakt zvířat a vyvinuli krmiva, která organismus dokáže maximálně přeměnit v mléko, maso, přírůstky a zdraví.

shutterstock_122680150.jpg

Vztah k půdě, lidem a okolí

O půdu pečujeme tak, abychom ji předávali příštím generacím zdravou a úrodnou. Pečujeme o naše vztahy a zdravější životní prostředí. Usilujeme o navrácení přirozené nutriční hodnoty do našich základních potravin. Naším posláním je co nejlepší výživa a zdraví rostlin, zvířat a člověka.