DRUHÉ SETKÁNÍ CHOVATELŮ BAŽANTŮ V JAMNÉM

Dne 27.2.2019 se konalo druhé Setkání chovatelů bažantů. Akci uspořádala stejně jako v loňském roce společnost ADW FEED, a.s..

/underwood/download/images/bazanti.jpg

   Úvodního slova se ujal Ing. Michal Kabelka, ředitel společnosti ADW FEED, a.s., který účastníky seznámil s její činností a popřál jim příjemné a přínosné odpoledne. 

   Program akce se skládal ze tří přednášek zaměřených na problematiku chovu bažantí zvěře. Prvním přednášejícím měl být Ing. Petr Bach s příspěvkem Bažant obecný v České republice a ve světe, ale protože z neodkladných důvodů nemohl přijet, požádal Ondřeje Širůčka (autora tohoto článku), aby se ujal přednesení jeho referátu. Druhou přednášku připravil Ing. Vladimír Lankaš. Navázal v ní na téma z loňského roku, kdy se zabýval novou technologií úpravy krmiva pomocí expandéru. Letos se zaměřil na konkrétní zkušenosti s expandovanými krmivy. Přednáškový blok zakončil MVDr. Pavel Forejtek, CSc. příspěvkem věnovaným zdravotnímu stavu drobné zvěře. V obsáhlé prezentaci využil své bohaté zkušenosti získané dlouholetou praxí.

      Po formální části programu následovala velmi živá diskuse, během níž chovatelé sdíleli své zkušenosti z praxe a navazovali nové kontakty.

      Jménem účastníků příjemné akce bych chtěl poděkovat za možnost zúčastnit se jí. Pevně věřím, že za rok se opět setkáme při diskusi nad novými tématy z oblasti chovu drobné zvěře.

     Autor : Ondřej Širůček, Letovice (okr. Blansko)

Autor článku