Naše služby v komoditách

Vykupujeme komodity, zpracováváme je i následně prodáváme. K tomu našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby.

Nakládka a logistika

S výkupem komodit současně umíme zákazníkům poskytnout veškeré logistické služby. Dokážeme zajistit celoročně odvoz komodit od zákazníka, ve žních i ze dne na den.

Komodity co-vykupujeme_doprava.jpg

Co pro Vás zajistíme?

 • odvoz úrody z polí při žních
 • odvoz z vlastních skladů od zákazníků do sila
 • sypké náklady převážíme ve sklopných návěsech či návěsech typu walking floor (posuvky)
 • máme 10 vlastních nákladních souprav a nasmlouvané externí dopravce
 • máme vlastní železniční vlečku a za pomocí nového překladače dokážeme během jediného dne naložit celý vlak (až 1000 t)

Všeobecné obchodní pomínky zde.

Vstupní kontrola

Při výkupu komodit provádíme laboratorní rozbor a stanovujeme kvality komodity, kterou pak zařazujeme do kategorie – potravinářská, krmná apod.

shutterstock_707630773-2.jpg

Jak se hlídá kvalita?

 • komodity jsou při příjmu zváženy na mostové váze
 • automatický vzorkovač odebere reprezentativní vzorek komodity z celého nákladového prostoru
 • vzorek analyzujeme v příjmové laboratoři
 • testujeme kvalitativní parametry, které rozhodují o zařazení komodity do skladovacích prostor, následných úpravách (sušení, čištění) ev.odmítnutí
 • Při vstupní kontrole v laboratoři jde především o měření vlhkosti, smyslové posouzení zjevných vad, přítomnosti plísní, chorob, škůdců, sněti nebo námele. Pro zařazení pšenice jako potravinářské jsou rozhodující parametry: obsah N-látek, objemová hmotnost, vlhkost a číslo poklesu.

Skladování

Skladujeme komodity v našich velkokapacitních silech v Krahulově a Kojeticích o celkové kapacitě 130 000 tisíc tun.

20220725_170057.jpg

Proč skladovat v našich silech?

 • V období žní přijímáme komodity v prodloužené pracovní době podle aktuálních potřeb zákazníků
 • Komodity se na příjmu třídí dle kvalitativních parametrů
 • Je-li třeba, jsou dále upraveny: předčištění, čištění, sušení, aktivní větrání - chlazení.
 • Komodity musí být skladovány odděleně dle druhů a jakosti.
 • Zaskladňujeme vždy do příslušné části sil, proto nedochází ke smíchání komodit různé kvality.
 • V Krahulově skladujeme obilniny, olejniny, kukuřici a luštěniny
 • V Kojeticích na Moravě skladujeme obiloviny, luštěniny a máku
 • pro udržení parametrů skladovaných komodit jsou skladovací prostory vybaveny technologií pro sušení, aktivní větrání a chlazení

Abychom zrniny uskladnili, musí splňovat tyto parametry:

Proti skladištním škůdcům, houbám nebo plísním mohou být používány pouze povolené přípravky uvedené v „Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin“, který je veden a každoročně aktualizován ÚKZÚZ.

Čištění, sušení a uskladnění

Komodity, které vykupujeme a skladujeme, udržujeme v co nejlepší kvalitě. Naše sila jsou standardně vybavena technologií na čištění, sušení, aktivní větrání a chlazení.

shutterstock_145634179-2.jpg

Čištění produktů

Při příjmu komodit s vyšším podílem nečistot (než je norma) se produkty čistí přes sítové čističky SMA a TAS. Zde jsou odstraněny hrubé nečistoty, jemné lehké nečistoty a prach (odsáváme vzduchem).

Sušení produktů

Komodity, jejichž vlhkost je vyšší než požadovaný limit, jsou sušeny na pásové sušárně Alvan Blanche.

Uskladnění ZDARMA

Výhodná služba pro zákazníky, kteří preferují zboží uskladnit, nikoli bezprostředně prodat. Zboží u nás uskladníme, ale zůstává v majetku zákazníka. ZDARMA tuto službu poskytujeme po dobu několika měsíců, pro sklizeň 2018 to bylo od žní až do konce dubna 2018. Pro úrodu 2018 budou podmínky vyhlášeny.

Prodej a export

Komodity z našich sil také dále prodáváme. Součástí obchodu je přeprava komodit firmám ve zpracovatelském průmyslu, např. do mlýnů. Dodáváme na český i zahraniční trh.

nakladka-logistika-5.jpg

Vyskladnění

 • Před vyskladňováním se odebírají vzorky a provádí se výstupní kontrola
 • Laboratoř kontroluje kvalitu podle kupní smlouvy zákazníka
 • jde především o zdravotní nezávadnost, proto kontrolujeme vlhkost produktu a nepřítomnost škůdců, plísní a jiných vad

Přeprava

 • nabízíme silniční a železniční přepravu komodit
 • na všech střediscích disponujeme železniční vlečkou a jsme schopni naložit a vypravit vlak
 • v takovém případě je na místě přítomna inspekční organizace, která provádí vzorkování komodit ve vagónech a která předává vzorky do laboratoře.

Výkup na krmný fond

Našim zákazníkům, kteří se vedle rostlinné prvovýroby věnují také chovu hospodářských zvířat, vykupujeme komodity na krmný fond. Komodita zůstává v majetku zákazníka. V případě, že je komodity více, než je objem krmiva, jsme schopni přebytek komodit vykoupit. Krmný fond se týká výhradně obilí. V případě zájmu kontaktujte obchodní konzultanty ADW FEED.

Komodity služby krmny fond 0437.jpg

Kontaktujte našeho specialistu na komodity