Co vykupujeme

Vykupujeme obilniny, olejniny, luštěniny i mák. Vyberte si svou komoditu a prohlédněte si aktuální výkupní parametry.

Obilniny

Vykupujeme obilniny potravinářské (pšenici, žito a sladovnický ječmen) a obilniny krmné pro výrobu krmiv nebo následný prodej. Obilniny nevyhovující potravinářským nebo krmným parametrům jsme schopni vykoupit do bioplynové stanice.

shutterstock_694671919-2.jpg

Pšenice potravinářská

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl) min. 78 76
Obsah příměsí (%) max. 2 6
Obsah nečistot (%) max. 0,5 2
Obsah N-látek v sušině (%) min. 12 12
Číslo poklesu (sec.) min. 220 200
Zelenyho test (ml) min. 35 30

Pozn.: při zjištění přítomnosti sněti nebo pachu bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

Žito potravinářské

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl) min. 73 73
Obsah příměsí (%) max. 2 4
Obsah nečistot (%) max. 0,5 2
Obsah N-látek v sušině (%) min. - -
Číslo poklesu (sec.) min. 130 120
Zelenyho test (ml) min. - -

Pozn.: při zjištění přítomnosti sněti nebo pachu bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

Ječmen sladovnický

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 14,5
Přepad zrna nad sítem 2,5 mm (%) min. 90 90
Příměsi sladařsky nevyužitelné (%), zrna mechanicky poškozená, zrna fyziologicky poškozená, zrna tepelně poškozená, zrna biologicky poškozená zlomky zrn, zrna zelená max. 2 4
Příměsi částečně využitelné (%), zrna bez pluh (nahá), zrna se zahnědlými špičkami max. 2 5
Neodstranitelná příměs (%) max. 1 1
Klíčivost (%) min. 97 97
Obsah N-látek v sušině (%) 9,5 až 11,5 %
Deklarace odrůdové čistoty (%) min. 95 95
Povinnost deklarace odrůdy Ano Ano

Součástí dodávky sladovnického ječmene musí být doklad o pravosti odrůdy (např. faktura o nákupu certifikovaného osiva).
V případě úpravy zrna sušením ve vlastní sušárně je nutné tuto skutečnost nahlásit odběrateli při dodání.

Pšenice krmná, triticale, ječmen

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 22
Obsah příměsí (%) max. 5 12
Obsah nečistot (%) max. 1 5
Porostlá zrna (%) max. 3 8

Pozn.: při zjištění přítomnosti sněti nebo pachu bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

Oves

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 22
Obsah příměsí (%) max. 5 10
Obsah nečistot (%) max. 1 5
Porostlá zrna (%) max. 3 6

Pozn.: při zjištění přítomnosti sněti nebo pachu bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

Kukuřice

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 35
Obsah příměsí včetně zlomků (%) max. 8 12
Obsah nečistot (%) max. 1 5
Porostlá zrna (%) max. 2,5 6

Pozn.: při zjištění vyšší vlhkosti než 35% bude dodávka zboží pozastavena do té doby, dokud si kupující s prodávajícím nedohodnou podmínky obchodu.
Maximální hodnoty DON pro dodávanou kukuřici 2000ppb.

Olejniny

Vykupujeme řepku olejku pro následující prodej přímým zpracovatelům olejnin.

shutterstock_420225268-2.jpg

Semeno řepky

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 8 22
Semena porostlá a mechanicky poškozená (%) max. 2 6
Obsah tuku (%) při vlhkosti 8,0 % min. 42 40
Nečistoty (%) max. 2 15

Luštěniny

Vykupujeme hrách a sojové boby pro výrobu krmných směsí a vloček.

shutterstock_558007477-2.jpg

Semeno soji

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 12 22
Semena porostlá a mechanicky poškozená (%) max. 2 6
Nečistoty (%) max. 1 15

Hrách

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 12 16
Obsah příměsí včetně zlomků (%) max. 6 10
Obsah nečistot (%) max. 1 3
Porostlá zrna (%) max. - -

Pozn.: při zjištění vyšší vlhkosti než 35% bude dodávka zboží pozastavena do té doby, dokud si kupující s prodávajícím nedohodnou podmínky obchodu.

Mák

Vykupujeme český, modrý mák setý. Máme vlastní čištění, sušení a skladování. Následně prodáváme vysokojakostní mák, odrůdově čistý, i mák druhé jakosti.

shutterstock_562734052-2.jpg

Semeno máku

Jakostní ukazatel Základní hodnoty
Vůně výrazně typická pro zdravý mák
Chuť rozemletých (rozdrcených) semen výrazně maková
Barva (podle 3.1) modrá nebo bílá
Vlhkost nejvýše 8,0 %
Semena nevybarvená (podle 2.1) nejvýše 5,0 %
Příměsi a nečistoty celkem (podle 3.2. a 3.3.) nejvýše, z toho 5,0 %
a) semena nevyzrálá [podle 3.2.c)] nejvýše 3,0 %
b) nečistoty (podle 3.3) nejvýše, z toho 0,5 %
ba) nečistoty anorganické (podle 3.3. c)) nejvýše 0,0 %
bb) semena merlíku bílého a laskavce ohnutého nejvýše 0,5 %
bc) semena blínu černého nejvýše 0,01 %
Cizorodá příměs (podle 2.2) nedovoluje se

Co při výkupu potřebujete vědět?

shutterstock_1012065391-2.jpg

Zdravotní nezávadnost

Dodávaná surovina musí odpovídat požadavkům na zdravotní nezávadnost podle ČSN.

Více o zdravotní nezávadnosti
Komodity co-vykupujeme_doprava.jpg

Doprava

Pro přepravu komodit jsou požadované zakryté a utěsněné dopravní prostředky. Musí být čisté, suché, prosté plísní a obilních škůdců, bez cizích pachů a zbytků jiných látek, které by mohly být zdrojem kontaminace.

shutterstock_80984206-2.jpg

Skladovací podmínky

Prostory musí být čisté, suché, snadno větratelné, prosté plísní, škůdců a cizích pachů.

shutterstock_775081120.jpg

Legislativní požadavky

Uvedené požadavky na kvalitu dodávané suroviny plynou z požadavků normy ČSN, požadavků normy GMP+BA1 a legislativy citované v této specifikaci.

Více o legislativních požadavcích
Komodity co-vykupujeme_kvalitativni-prejimka.png

Kvalitativní přejímka

Kvalitu zemědělských výrobků prověřuje kupující ve vlastních laboratořích za přítomnosti zástupce prodávajícího.

Více o cenových a hmotnostních přepočtech
shutterstock_389921974-2.jpg

Cenové a hmotnostní přepočty

Slouží k přepočítání hodnoty komodity v případě, že neodpovídá kvalitativním parametrům.

Více o cenových a hmotnostních přepočtech

Kontaktujte naši specialistku na výkup komodit