Co vykupujeme

Vykupujeme obilniny, olejniny, luštěniny i mák. Vyberte si svou komoditu a prohlédněte si aktuální výkupní parametry.

Obilniny

Vykupujeme obilniny potravinářské (pšenici, žito) a obilniny krmné pro výrobu krmiv nebo následný prodej. Obilniny nevyhovující potravinářským nebo krmným parametrům jsme schopni vykoupit do bioplynové stanice.

shutterstock_694671919-2.jpg

Pšenice potravinářská 12N/76

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl.) min. 76 (74 pokud NL min 14 %) 76
Obsah příměsi (%) max. 2 5
Nečistoty (%) max. 0,5 2
Zrna napadená fuzariózou (%) max. 1,5
Obsah N-látek v sušině (%) min. 12 12
Číslo poklesu (sec-) min. 250 220
Zelenyho test (ml) min. 35 30

Pozn.: při zjištění přítomnosti sněti nebo pachu bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

pšenice potravinářská 13N/78

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl.) min. 78 78
Obsah příměsi (%) max. 2 5
Nečistoty (%) 0,5 2
Zrna napadená fuzariózou (%) max. 1,5
Obsah N-látek v sušině (%) min. 13 13
Číslo poklesu (sec-) min. 250 250
Zelenyho test (ml) min. 35 30

Pozn.: Při zjištění přítomnosti sněti bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

pšenice potravinářská 14N/80

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl.) min. 80 80
Obsah příměsi (%) max. 2 5
Nečistoty (%) 0,5 2
Zrna napadená fuzariózou (%) max. 1,5
Obsah N-látek v sušině (%) min. 14 14
Číslo poklesu (sec-) min. 275 275
Zelenyho test (ml) min. 35 30

Pozn.: Při zjištění přítomnosti sněti bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

pšenice potravinářská 15N/80

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl.) min. 80 80
Obsah příměsi (%) max. 2 5
Nečistoty (%) 0,5 2
Zrna napadená fuzariózou (%) max. 1,5
Obsah N-látek v sušině (%) min. 15 15
Číslo poklesu (sec-) min. 300 300
Zelenyho test (ml) min. 35 30

Pozn.: Při zjištění přítomnosti sněti bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

Žito potravinářské

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Objemová hmotnost (kg/hl) min. 73 70
Obsah příměsí (%) max. 2 4
Obsah nečistot (%) max. 0,5 2
Námel a škodlivé nečistoty dle ČSN (%) max. 0,05 0,1
Číslo poklesu (sec.) min. 160 150

Pozn.: Při zjištění přítomnosti sněti bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

Pšenice krmná

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 20
Objemová hmotnost (kg/hl) min. 72
Porostlá zrna (%) max. 2,5 6
Příměsi a nečistoty (%) max. 5 12
      Z toho: zrnové příměsi a zlomky (%) max. 5 12
                  nečistoty (%) max. 1 5

ječmen krmný

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 20
Objemová hmotnost (kg/hl) min. 62
Porostlá zrna (%) max. 2,5 6
Příměsi a nečistoty (%) max. 5 12
      Z toho: zrnové příměsi a zlomky (%) max. 5 12
                  nečistoty (%) max. 1 5

OVES

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 20
Objemová hmotnost (kg/hl.) min. 52 47
Porostlá zrna (%) max. 2,5 6
Příměsi a nečistoty (%) max. 5 12
     Z toho: zrnové příměsi a zlomky (%) max. 5 12
          nečistoty (%) max. 1 5

OVES NAHÝ

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 13 16
Objemová hmotnost (kg/hl.) min. 65 64
Příměsi a nečistoty (%) max. 2 5

Pozn.: Při zjištění přítomnosti sněti bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na BPS).

tritikale (žitovec)

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 20
Porostlá zrna (%) max. 2,5 4
Příměsi a nečistoty (%) max. 5 12
         Z toho: zrnové příměsi a zlomky (%) max. 5 12
                     nečistoty (%) max. 1 5

Kukuřice

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 29
Zrnové příměsi (%) max. 4 8
Nečistoty (%) max. 1 5
Porostlá zrna (%) max. 2,5 6

obsah škobu ve 100 % sušině více než 670 g; drobné zrno-propad sítem 7 mm (%) max. včetně zlomků zrn (hraniční 10)
Maximální hodnoty DON pro dodávanou kukuřici 2000ppb; NON GMO

Olejniny

Vykupujeme řepku olejku pro následující prodej přímým zpracovatelům olejnin.

shutterstock_420225268-2.jpg

Semeno řepky

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 8 13
Semena porostlá a mechanicky poškozená (%) max. 2 6
Obsah tuku (%) při vlhkosti 8,0 % min. 40 37
Nečistoty (%) max. 2 5


Semeno SLUNEČNICE

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 8 9
Semena porostlá a mechanicky poškozená (%) max. 2 4
Obsah tuku při 8% vlhkosti semene (%) min. 44 44
Nečistoty (%) max. 2 4

Luštěniny

Vykupujeme hrách a sójové boby pro výrobu krmných směsí a vloček.

shutterstock_558007477-2.jpg

Semeno sóji

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 12
20
 Zrnové příměsi (%) max. 5 8
Semena porostlá a mechanicky poškozená (%) max.
2

3

Nečistoty (%) max. 1 10
z toho lusky (%) max 0 0
  z toho zlomky zrn, půlky (%) max. 0 7

Hrách KRMNÝ SMĚSNÝ

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 16
Tolerance velikosti do 3,5 mm max. - 5
Zlomky a poškozená zrna (%) max. 3 5
Příměsi a nečistoty (%) max. 5 10
      Z toho: příměsi (%) max. 5 10
                  nečistoty (%) max. 1 3

Hrách žlutý

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 15
Příměsi a nečistoty (%) max. 2 5
Zlomky (%) max. - 5
Prázdné lusky (%) max. - 5
Průměr zrn min. - 3,5 mm
Tolerance velikosti zrna do 3,5 mm (%) max. 5 5
Barva zrna žlutá

žlutá

 Zelený hrách (%) max. 5 5
 Černý hrách (%) max. 1 1

Hrách zeleNÝ

Jakostní ukazatel základní hraniční
Vlhkost (%) max. 14 15
Tolerance velikosti zrna do 3,5 mm (%) max. - 5
Příměsi (%) max. 1 3
Nečistoty (%) max. 1 3
Žlutý a černý hrách (%) max. 0 0,5
Zlomky a poškozená zrna (%) max. 3 5

Mák

Vykupujeme český, modrý mák setý. Máme vlastní čištění, sušení a skladování. Následně prodáváme vysokojakostní mák, odrůdově čistý, i mák druhé jakosti.

shutterstock_562734052-2.jpg

Semeno máku

Jakostní ukazatel Základní hodnoty
Vůně výrazně typická pro zdravý mák
Chuť rozemletých (rozdrcených) semen výrazně maková
Barva (podle 3.1) modrá nebo bílá
Vlhkost nejvýše 8,0 %
Semena nevybarvená (podle 2.1) nejvýše 5,0 %
Příměsi a nečistoty celkem (podle 3.2. a 3.3.) nejvýše, z toho 5,0 %
a) semena nevyzrálá [podle 3.2.c)] nejvýše 3,0 %
b) nečistoty (podle 3.3) nejvýše, z toho 0,5 %
ba) nečistoty anorganické (podle 3.3. c)) nejvýše 0,0 %
bb) semena merlíku bílého a laskavce ohnutého nejvýše 0,5 %
bc) semena blínu černého nejvýše 0,01 %
Cizorodá příměs (podle 2.2) nedovoluje se

Co při výkupu potřebujete vědět?

shutterstock_1012065391-2.jpg

Zdravotní nezávadnost a senzorické požadavky

Dodávaná surovina musí odpovídat požadavkům na zdravotní nezávadnost podle ČSN.

Smyslové požadavky: Zrna/semena vyzrálá, typické barvy, bez škůdců, bez cizích pachů (hnilobný, plísňový, rozkladný, zatuchlý, chemický, žluklý, kyselý), bez škodlivých nečistot, plísní. Při zjištění přítomnosti sněti bude zboží vráceno prodávajícímu, pokud se strany nedohodnou na alternativním řešení (prodej na bioplynovu stanici BPS).

Více o zdravotní nezávadnosti
Komodity co-vykupujeme_doprava.jpg

Doprava

Dopravní prostředky musí být zakryté a utěsněné, aby nebyla při přepravě ohrožena jakost vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Dopravní prostředky na přepravu obilovin musí být čisté, suché, prosté plísní a obilních škůdců, bez cizích pachů a zbytků jiných látek, které by mohly být zdrojem kontaminace. Dopravce je povinen prokázat čistotu ložné plochy záznamem. Všechny přepravy musí být zajištěny ze strany dodavatele v režimu GMP+ B4, vyjma období sklizně (červenec, srpen příslušného roku), kdy je dovoleno využívat necertifikovanou přepravu zemědělských produktů od pěstitele.

shutterstock_80984206-2.jpg

Skladovací podmínky

Prostory musí být čisté, suché, snadno větratelné, prosté plísní, škůdců a cizích pachů.

shutterstock_775081120.jpg

Legislativní požadavky

Uvedené požadavky na kvalitu dodávané suroviny plynou z požadavků normy ČSN uvedených u všech komodit pod tabulkou jakostních ukazatelů, požadavků vycházejících z normy GMP+ a legislativy citované v této specifikaci.

Více o legislativních požadavcích
Komodity co-vykupujeme_kvalitativni-prejimka.png

Kvalitativní přejímka

Kvalitu zemědělských výrobků prověřuje kupující ve vlastních laboratořích za přítomnosti zástupce prodávajícího.

Více o kvalitativní přejímce
shutterstock_389921974-2.jpg

Cenové a hmotnostní přepočty

Slouží k přepočítání hodnoty komodity v případě, že neodpovídá kvalitativním parametrům.

Více o cenových a hmotnostních přepočtech

Kontaktujte naši specialistku na výkup komodit