SETKÁNÍ CHOVATELŮ BAŽANTŮ

Dne 20.2.2018 uspořádala společnost ADW FEED, a.s. v prostorách Hotelu Rytířsko u Jihlavy akci s názvem Setkání chovatelů bažantů, na které, mimo další program, představila novou řadu krmiv pro bažanty. Dostavili se chovatelé z celé ČR.

/underwood/download/images/feed-seminar.png

   Program zahájil Ing. Michal Kabelka, ředitel společnosti. Představil strukturu holdingu ADW, výrobní program a připravované novinky v sortimentu. Po slovech ředitele společnosti vystoupil se svým zajímavým příspěvkem Ing. Petr Bach, PhD. Pojednal o původu bažanta, jeho poddruzích a výskytu. Poutavé vyprávění bylo doplněno názornou fotodokumentací. Každý z přítomných tak viděl, že většina dnešních bažantů je výsledkem křížení. Odpolední část zahájil Tomáš Čapek, který se věnoval anglickému způsobu odchovu bažantích kuřat. Své bohaté praktické zkušenosti ze zahraničí i vlastního chovu doplnil fotografiemi. Ukázal jednu z možností, jak vychovat bažanta schopného obstát ve volnosti.

   Oficiální část setkání zakončil Ing. Vladimír Lankaš, obchodní konzultant společnosti ADW FEED, a.s. Seznámil přítomné s novou řadou krmiv pro bažanty, která budou vyráběna špičkovou technologií expanze již pro nadcházející sezónu. Tato technologie spojuje řízené vícestupňové procesy zahřátí, promíchání a protlačení materiálu hlavou (matricí) expanderu. Zahřátím dochází k tzv. hygienizaci, což představuje eliminaci všudypřítomných nežádoucích patogenů. Promíchání je důležité pro získání vysoké homogenity krmiva. Finální operace, protlačení hlavou při definovaném tlaku a teplotě, zajistí optimální strukturu krmiv pro odchov bažanta od prvního dne stáří do dospělosti. Výsledný produkt se vyznačuje minimálním podílem prachových částic a vyrovnanou hladinou živin, což ve spojení se zvýšenou stravitelností dává krmivu vyšší přidanou hodnotu. Pro bažanta to znamená snadno přijatelné a vysoce využitelné krmivo, protože obsah kvalitních surovin ve spojení s řízenou úpravou a správnou strukturou mu zajistí snadno přístupné a vyvážené zdroje N-látek, energie, minerálů a vitamínů. Pro každého chovatele to znamená menší spotřebu krmiva na odchov zvířat při zachování požadovaného růstu svaloviny a kostí i kvalitního opeření. Jsme si jisti, že řada krmiv BŽ Start, BŽ 1, BŽ 2 a BŽ 3 od české společnosti ADW FEED, a.s., je správnou volbou pro každého chovatele bažantů.

      O přednesených tématech se čile diskutovalo do pozdních odpoledních hodin. Účastníci se shodli, že toto setkání by se mohlo stát základem pro založení tradice a každoroční výměnu zkušeností.

Autor článku