Zemědělská prvovýroba

  • Zemědělství dnes již neslouží pouze k výrobě potravin, ale přebírá na sebe i důležité společenské a ekologické funkce. Zemědělská činnost je nedílnou, ne-li hlavní složkou venkovského prostoru, který si zaslouží péči a podporu.
     
  • Zemědělskou prvovýrobou se v ADW rozumí pěstování zemědělských plodin, včetně sklizně, chov hospodářských zvířat, výroba mléka a produkce hospodářských zvířat před porážkou. Výsledkem jsou produkty, které neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzického opracování.
     
  • V ADW se zemědělskou prvovýrobou zabývají tři společnosti, které jsou součástí skupiny ADW Holding - Rolnická společnost Lesonice a. s., ADW FARM,  a. s., Rolnická společnost Rokytnice, a. s..