Služby

Cílem skupiny ADW je nejen vyrábět a prodávat kvalitní produkty, ale také vám poskytovat komplexní služby, včetně servisu a poradenství.

Naší snahou je pomoci vám:

  •  řešit zefektivnění vaší prvovýroby
  •  zlepšit zootechnické i ekonomické ukazatele vašeho chovu
  •  poskytnout informace o dění v zemědělství ČR i EU

 

Tým našich odborníků je připraven s vámi konzultovat situace, se kterými se při řízení vašich provozů potýkáte. Naše rady a doporučení samozřejmě přizpůsobujeme vašim konkrétním podmínkám. Je pro nás prvořadé, abychom vyšli vstříc vašim požadavkům.

Jsme si samozřejmě vědomi toho, že moderní trend ve všech oblastech zemědělské výroby můžeme při zvyšujících se nárocích udržet pouze ve spolupráci s předními odborníky. Proto spolupracujeme s výzkumnými ústavy, domácími i zahraničními zemědělskými univerzitami a předními firmami ve svých oborech.