Rolnická společnost Lesonice

Rolnická společnost Lesonice a.s. vznikla v roce 1996 jako společnost zabývající se převážně zemědělskou prvovýrobou.  V současnosti představuje prosperující a stabilní společnost, která se koncem roku 2007 stala součástí a významným článkem holdingové skupiny ADW.

Společnost hospodaří na 3600 ha zemědělské půdy, včetně obhospodařování půdy společnosti Kooperace Sádek, a.s..
Nosným programem rostlinné výroby je produkce obilovin a olejnin. Základem živočišné výroby je produkce mléka a hovězího žíru.

Kromě výše uvedených produktů nabízí společnost řadu služeb podnikatelům v zemědělství, např. v oblasti přípravy půdy, setí nebo aplikace přípravků na ochranu a výživu rostlin. V případě dotazů nás kontaktujte zde.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce číslo 1871.

Hlavní zaměření

  •  rostlinná výroba
  •  živočišná výroba
  •  služby zemědělcům (případné dotazy zde)

Kontakt

Rolnická společnost Lesonice a.s.
Lesonice 165, 675 44 Lesonice

IČ: 63496348
DIČ: CZ63496348
Tel.: +420 568 446 291 
Fax: +420 568 446 228
E-mail: rsl@adw.cz
Mapa: zde
Mapa na www: zde
GPS: 49°6'30.08"N, 15°45'42.857"E